konopí seté

Latinský název: Cannabis sativa

Český název čeledi: Konopovité
Latinský název čeledi: Cannabaceae

Výskyt
Jedná se o tradiční pěstovanou rostlinu. V Evropě se pěstuje na hlinitých půdách, převážně v nejteplejších oblastech. Ojediněle dochází ke zplaňování podél polí, cest a silnic. Původem je konopí ze Střední Asie, odkud se však pěstováním rozšířilo po celém světě.

Popis rostliny
Jednoletá, 80-150 cm vysoká bylina s přímou v horní části krátce větvenou lodyhou. Listy ve střední části lodyhy dlanitě 5-7četné, lístky kopinaté, hrubě zubaté, nejvyšší listy většinou 3četné s čárkovitými lístky. Dvoudomé rostliny. Samičí rostliny (nazývané konopí hlavaté) větší než rostliny samčí (nazývané konopí poskonné) a dále více olistěné a s tmavěji zbarvenými listy. Samčí květenství je latnaté, samičí je úžlabní. Samčí žlutavé květy jsou 5četné narozdíl od samičích tmavozelených květů. Plodem je nažka.

Historie
Konopí seté (Cannabis L Sativa) je plně obnovitelná kvalitní přírodní surovina vhodná pro ekologické využití v mnoha odvětvích. Její využívání je známo několik tisíc let. Nejstarší údaje o používání konopí pocházejí z doby před sedmi tisíci lety ve staré Babylónii. Zásluhy za největší rozmach v pěstování i všestranném využívání této rostliny v dějinách ovšem patří Číně. Semena konopí byla spolu s rýží, ječmenem, prosem a sójou nejstarší používanou kulturní plodinou. Jako potrava bylo konopí hojně používáno až do 2. století před naším letopočtem, kdy začalo být nahrazováno obilninami. Do Evropy přinesli konopí severní cestou 2800 let př.n.l. Skotové a konopí se stalo na čas hlavní plodinou v historii téměř každé evropské země. Teprve laciná zámořská bavlna a umělé tuky z levných tropických surovin skoro nadobro konopí vytlačily. Obdobná situace nastala nejen v Evropě ale také v USA, kde bylo konopí hojně pěstováno ještě během 1. světové války. Svou roli při vymícení konopného průmyslu zde sehrála anti-marihuanová kampaň, která nebrala přílišný ohled na odlišné druhy konopí. Obří průmyslové svazy, kterým bylo konopí trnem v oku přitom měly hlavní slovo. Se svým "drogovým" image se konopí potýká dodnes. O pozvolný návrat konopí se zasloužil současný trend zdravé výživy a hledání nových ekologických průmyslových surovin. Rostlina konopí má totiž neuvěřitelné spektrum použití, od výroby tkanin až po stavebnictví. Stejně jako ostatní trendy v této oblasti, také comeback konopí nastal v USA, nebo spíše v Kanadě, která je velkou základnou pěstování lnu a konopí. Pěstitelé tam hrdě označují semínko jako "nejvýživnější potravinu planety". Když prozkoumáme jeho složení a nutriční hodnoty tak jim můžeme dát za pravdu.

Obsažené látky
Obsahuje konopný olej, sacharidy , bílkoviny (včetně vzácných aminokyselin), vláknina, vitamíny řady B, vitamín E a K , vápník, hořčík, železo… Konopná rostlina vytváří v různé míře a s rozdílnou koncentrací látek pryskyřici, které je vylučována především na samičích květenstvích s výjimkou semen a kořenů. Čistá pryskyřice obsahuje: cannabinoidy D1, tetradydrocannabinol - THC, cannabidiol - CBD, cannabinol - CBN (psychoaktivní působení), dalších 30 cannabinoidů (bez psychoaktivního působení), éterické oleje - caryophyllen, humulen, farnesen, selinen, phellandren, limonen; cukry; flavonoidy; alkaloidy - cholin, trigonellin, piperidin, betain, prolin, neurin, hordenin, cannabisativin.

Pěstování
Konopí je náročné na živiny a vodu, nejlepší předplodiny jsou hnojené okopaniny nebo leguminózy, samo je dobrou předplodinou. Vhodné je přihnojení močůvkou nebo kejdou. Seje se od půli dubna do půli května do jemně připravené, hluboké a kypré půdy. Klasicky se dělala zimní orba, dnes se doporučuje z důvodů ochrany před erozí a zabránění mineralizace výsev vymrzající meziplodiny, která je na jaře zapravena před přípravou půdy k setí. Číselné agrotechnické hodnoty jsou uvedeny v tabulce. U pěstování na semeno je výsevek 8-15 kg/ha a vzdálenost řádků od 40 cm, zatímco u konopí pěstovaného jako přadná rostlina se seje 30-40 kg/ha do řádků 10-20 cm. Autoři Moudrý a Strašil (1996) uvádí výsevek při pěstování na vlákno 100 kg/ha, kombinovaně 80 kg/ha a na semeno 20-30 kg/ha. Dříve se konopí pěstovalo i kombinovaně, pro semeno a vlákno zároveň. Při silném tlaku plevelů jsou rostliny slabé a výnos neuspokojivý. Zpomalený vývoj je zejména na utužené půdě, při zamokření nebo nedostatku přístupných živin.

Využití
Konopí je prastará kulturní rostlina, jejíž využití je známo už ze starověku. Je opředeno různými mýty a pověrami. Díky látkám, které obsahuje – zejména delta-9-tetrahydrokannabinol neboli THC– se využívá konopná pryskyřice k produkci drog (hašiš a marihuana) a proto je tato bylina jednou z nejznámějších rostlinných drog vůbec. Někdy je konopí řazeno dle míry rizikovosti dané drogy mezi tzv. měkké drogy. Žlutavá pryskyřice je vytvářená žláznatými listeny a samičími květy. Množství účinných látek se mění v závislosti na růstu rostliny a jejím stáří. Droga chutná kořenně a má charakteristickou aromatickou vůni. Rozlišujeme dvě základní formy drogy z konopí – marihuanu a hašiš. Marihuana (někdy rozlišovány dva druhy – bhang a ganja) jsou sušené listy a samičí květenství a užívá se kouřením. Hašišem nazýváme vlastní pryskyřici, která se také kouří nebo se zní vyrábějí různé poživatiny. Účinek drogy spočívá v navození stavu opojení, při kterém dochází k vytváření příjemných iluzí, to vše při zachování vědomí. Dochází ke snížení motorických funkcí, k halucinacím, především zrakovým, ale také zvukovým a k navození slastného vzrušení, po kterém je člověk v apatii. Užívání konopí je jako každé jiné užívání drog nebezpečné. Je sice méně návykové než užívání alkoholu nebo cigaret, může se však u konzumenta vyvinout psychologický návyk na drogu. Při kouření marihuany se do těla dostává více dehtu a karcinogenních látek než při kouření tabáku, což může vyvolat těžké zdravotní problémy. Kouření marihuany sice podporuje srdeční funkci, avšak může u lidí s poruchou oběhové soustavy vyvolat zdravotní problémy. Konopí má však daleko větší význam mimo drogovou oblast. V poslední době často slýcháme o znovuoživění využití konopí v lékařství. Již dříve se užívalo konopí např. jako anestetikum, prostředek tišící bolest, popřípadě pro podporu trávení.