Brutnák lékařský

Latinský název: Borago officinalis

Český název čeledi: Brutnákovité
Latinský název čeledi: Boraginaceae

Výskyt
Původní areál druhu se nachází ve Středozemí, druhotně se rozšířil i do severněji položených oblastí Evropy, také do Severní Ameriky a Austrálie. U nás občas přechodně zplaňuje, hlavně v teplejších oblastech.

Popis rostliny
Jednoletá, mohutná rostlina, s přímými lodyhami vysokými 10-60 cm. Lodyhy jsou jednoduché nebo větvené, v horní části často červeně naběhlé. Celé jsou porostlé řídkými, tuhými, odstálými, štětinovitými chlupy, které jsou nasazené na bradavce. Listy mají vejčitý až elipčitě kopinatý tvar, v přízemní růžici jsou dlouze řapíkaté (délka řapíku 2-8 cm), lodyžní jsou přisedlé. Na lodyze vyrůstají střídavě. Velikost listů se pohybuje v rozmezí 2-5x3-10 cm. Čepele mají vyniklou žilnatinu, jsou celokrajné, vykrajované nebo vlnitě zprohýbané. Květy vyrůstají na převislých stopkách dlouhých 2 cm a tvoří řídké listnaté vijany. Květní stopky mají červenou barvu, jsou obloukovitě převislé a dlouhé asi 2 cm. Kalich je rozeklaný v čárkovitě kopinaté ušty. Za plodu je sevřený, až 2 cm dlouhý. Koruna má modrou barvu (občas bílou), je kolovitá, s vejčitě kopinatými cípy. V průměru měří 15-25 mm. Ústí krátké trubky lemují bílé šupinky. Nitky jsou široké a tmavé, s fialovým nástavcem. Na konci tyčinek jsou tmavě fialové prašníky. Semeník je svrchní, dvoupouzdrý, vzniklý ze dvou plodolistů. Plody jsou čtyři světle podlouhlé, hnědé, vejčité, drsné tvrdky. Rostlina kvete od května až do září.

Historie
Název je odvozen z keltského slova "borrah" – tj. odvaha. Brutnák tedy dříve symbolizoval odvahu. Jako léčivá rostlina nabyl brutnák určitého významu teprve ve vrcholném středověku. Do té doby byl pěstován jako zelenina. Ještě nedávno se pilo víno s naloženými listy brutnáku jako posilující prostředek na srdce, jenž také činil člověka veselým. Studenti si také dříve připravovali čaj pro zlepšení paměti z brutnáku, rozrazilu, meduňky a pilátu.

Obsažené látky
Obsahuje hlavně slizové látky (až 30%), pryskyřice, saponiny, asparagin, kyselinu křemičitou, třísloviny, antokyanové barvivo, něco silic, v čerstvém stavu dost vitamínu C, dále minerální látky, z nichž je významný obsah draslíku, vápníku a manganu.

Pěstování
Potřebuje zeminu dobře zásobenou živinami nejlépe rozleželou chlévskou mrvou. Semeno brutnáku lékařského je možné vysévat na podzim, nebo na jaře v dubnu při výsevku 5 až 7 kg. ha-1 do hloubky 3 až 5 cm, as meziřádkovou vzdáleností 30 cm. Semena klíčí za 1 až 3 týdny. Jednotlivé rostliny je možné také pěstovat z předpěstovaných sazenic, které dobře zakořeňují. Při přesazování se ale může snadno poškodit dlouhý kůlovitý kořen rostlin.S oblibou jej zejména v hustých porostech napadají mšice. Celá naž se sbírá na počátku kvetení od června do září. Odřezává se u země. Spodní listy se v tom případě nesbírají. Doporučuje se sbírat pouze květy a listy, protože lodyhy se velmi těžko suší a při dlouhém sušení droga hnědne. Sušíme pomalu v tenkých vrstvách při teplotě do 40 stupňů. Sušení se na slunci se nedoporučuje. Sklizeň na semeno se provádí poté, co jsou první semena viditelně tmavá, což odpovídá konci července a počátku srpna. Sklizeň na semeno je nejlépe provádět dvoufázově. I přes problémy související se sklizní semene, je možné dosáhnout výnosu 200 kg.ha.

Využití
Umožňuje koncentraci psychických sil, povzbuzuje, zvyšuje odvahu a tělesnou sílu. Osvědčený byl u bojovníků. Přidával se do vína, čaje a kadidla, aby účastník obřadu posoudil svou vlastní zmužilost. Na Lughnasa se lidé posilovali nápoji z brutnáku. Pohané jím světili oštěpy i jiné zbraně. Hlavně ty, které se používaly při rituálních soubojích. Pomocí brutnáku v kadidle se invokovali bohové válečníci, jejich vlastnosti. Brutnákový čaj byl pit pro fyzické i psychické povzbuzení, také při obtížných situacích. Pomáhal vyvolat psychické uvědomění při vizích a hledání cest, hlavně při přípravě na náročné šamanské praktiky. Rovněž jej využívali při iniciacích pro dodání odvahy, pozvednutí intenzity duševních prožitků. Čaj naplnil srdce lidí radostí, k tomuto účelu byl využíván při oslavách.